محبوب ترین مطالب
تابلو اعلانات

آرشیو رمان خارجی عاشقانه زنجیر وظیفه ترجمه ویژه دنیای رمان قسمت اول

رمان خارجی عاشقانه زنجیر وظیفه ترجمه ویژه دنیای رمان قسمت اول

رمان خارجی عاشقانه زنجیر وظیفه ترجمه ویژه     دنیای رمان قسمت اول         مقدمه     _بهم پشت نکن. به من نگاه کن فکر می‌کنم حداقل لیاقت این احترام کوچک  رو داشته باشم   دانته      زمانی که چرخید و به من نگاه کرد تنش از سر تا پای او تشعشع می کرد. نزدیک تر می آمد…اما   داشت به من نگاه میکرد برای اولین بار وانمود نمیکرد که من نامرئی هستم      چشم های آبی اش روی بدنم سرگردان بودند ه. وای سرد دفترش پوستم را منجمد می کرد اما   جلوی لباس خوابم را نبستم و این در حالی بود که هر سلول از بدنم مرا وادار می کرد تا زیر   بررسی موشکافانه سرد نگاه دانته خودم را بپوشانم. نگاهش کمی بیشتر از حد معمول روی بدنم   ثابت ماند و امید  وجودم را پر کرد     _من همسرت هستم ؟     ابروهای بلوندش به یکدیگر گره خوردند     _البته که هستی     چیزی در صدایش بود که نمی توانستم به درستی تشخیص دهم     _پس چیزی که قانونا مال تو رو تصاحب کن. منو مال خودت کن     اما [ . . . ]

  • 17,894 views
  • 2
  • 7 نوامبر, 2018
ادامه مطلب